klachten

klachten

KLACHTENPROCEDURE

Bewust & Zo streeft naar een adequate en optimaal passende zorgverlening / dienstverlening. Desondanks kan het zijn dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg-/dienstverlening. In dat geval bestaat de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen. Bewust & Zo is aangesloten bij  de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Bij deze instantie kun je jouw klacht indienen.

Hieronder staan de stappen omschreven die je kunt volgen als je overweegt een klacht in te dienen.

1. Bespreekbaar maken

Als je ontevreden bent bespreek dit dan eerst met Bewust & Zo. De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Levert dit voor jou echter geen bevredigend resultaat op? Dan kun je contact opnemen met de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

2. Klacht melden

Je kunt je klacht schriftelijk bij GAT indienen. Dit kan op de volgende manieren:
Per brief:        Geschillen Alternatieve Therapeuten – Nederlandlaan 234 – 2711JH – Zoetermeer
Per e-email:  gatgeschillen@gmail.com

Na je melding ontvang je van GAT een ontvangstbevestiging. Voor het in behandeling nemen van een klacht wordt je gevraagd een bedrag van €125,= te betalen. Dit bedrag ontvang je terug indien je in het gelijk wordt gesteld.

3. Klachtenfunctionaris

Naar aanleiding van jouw melding neemt een klachtenfunctionaris van het GAT contact met je op. De klachtenfunctionaris stelt een onderzoek in naar de klacht. Alle betrokkenen krijgen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. De klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen naar een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Lukt het niet om op deze manier tot een bevredigende oplossing te komen? Dan wordt de kwestie voorgelegd aan de geschillencommissie van GAT.

4. Geschillencommissie

De GAT geschillencommissie buigt zich over de klacht en de resultaten van het onderzoek van de klachtenfunctionaris. Op basis hiervan wordt een oordeel gevormd, en komt de commissie een passende uitspraak gedaan. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

Meer informatie vind je op de website van GAT: https://gatgeschillen.nl