privacystatement nieuwsbrief

privacystatement nieuwsbrief

Persoonsgegevens

Indien je je aanmeldt om de nieuwsbrief te ontvangen, dan registreert en gebruikt Bewust & Zo jouw e-mailadres.

Grondslag van de verwerking

Toezending van de nieuwsbrief naar het door jou opgegeven e-mailadres geschiedt op basis van jouw toestemming. Je kunt je op de website van Bewust & Zo aanmelden door middel van het invullen van het hiervoor geldende webformulier. Bij aanmelding geef je door middel van het invullen van je e-mailadres impliciet toestemming voor het verwerken van je e-mailadres.

Je kunt je toestemming altijd intrekken, door het aanklikken van de betreffende knop in de nieuwsbrief.

Beveiliging persoonsgegevens

in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen zorgt Bewust & Zo voor passende beveiliging van de persoonsgegevens om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bewust & Zo bewaart jouw e-mailadres niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat jouw e-mailadres wordt verwijderd, wanneer je aangeeft dat je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.

Uw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Een verzoek om een afschrift kun je sturen aan:

Bewust & Zo
Boshoverbeek 56
6006 LP WEERT