privacystatement reïntegratietrajecten 2e spoor

privacystatement reïntegratietrajecten 2e spoor

Persoonsgegevens

Bewust & Zo geeft – in opdracht van arbodiensten / reïntegratiebedrijven – uitvoering aan 2e spoor reïntegratietrajecten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Om aan deze taak invulling te kunnen geven worden de volgende persoonsgegevens verzameld en vastgelegd:
• NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)
• Geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer
• Gegevens m.b.t. arbeids- en opleidingsverleden
• Gegevens m.b.t. verzuimhistorie
• Gegevens m.b.t. fysieke en psychische belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden
• Testresultaten (beroepskeuze, competenties, capaciteiten, werkwaarden)

Deze persoonsgegevens zijn essentieel voor een efficiënte en adequate uitvoering van het traject. Zij vormen de basis voor de begeleidingsgesprekken en overige reïntegratie-activiteiten.

In de loop van het reïntegratietraject worden deze persoonsgegevens verwerkt in de volgende documenten:
• Reïntegratieplan
• CV
• Gespreksverslagen
• Tussentijdse rapportages
• Eindrapportage

Daarnaast worden de NAW-gegevens gebruikt om met de betrokken cliënt contact te onderhouden over de voortgang en planning van het reïntegratietraject.

Grondslag van de verwerking

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Uw privacyrechten