privacystatement consulten en coachingstrajecten

privacystatement consulten en coachingstrajecten

Persoonsgegevens

Van de cliënten voor consulten en coachingstrajecten worden de persoonsgegevens vastgelegd die minimaal nodig zijn om met betrokkenen te kunnen communiceren over de planning en voortgang van de activiteiten en de financiële afhandeling ervan. Concreet gaat het hierbij om de NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Grondslag van de verwerking

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Uw privacyrechten