Privacy

Privacy

PRIVACYSTATEMENT BEWUST & ZO

In dit privacystatement wordt beschreven hoe Bewust & Zo omgaat met persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Bewust & Zo is in het kader van de AVG verwerkingsverantwoordelijke, en draagt zorg voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van haar cliënten.

Bewust & Zo is een eenmanszaak, die wordt gedreven door Jacobine Brenkman. Voor vragen of opmerkingen omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bewust & Zo kun je contact opnemen via:
Postadres: Boshoverbeek 56  6006 LP Weert
E-mail:        info@bewustenzo.nu
Telefoon:   06 51 198 465

Doel verwerking persoonsgegevens

Bewust & Zo verwerkt persoonsgegevens teneinde uitvoering te kunnen geven aan consulten, coachingstrajecten, workshops, cursussen en reïntegratietrajecten (2e spoor,  Werkfit,  Naar Werk)
Bewust & Zo heeft de volgende specifieke privacystatements:

privacystatement consulten en coachingstrajecten

privacystatement workshops en cursussen

privacystatement reïntegratietrajecten 2e spoor

privacystatement reïntegratietrajecten Werkfit en Naar Werk

privacystatement nieuwsbrief

cookiestatement

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de activiteiten kan met zich meebrengen dat Bewust & Zo gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met anderen. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking

Bewust & Zo informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Bewust & Zo zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bewust & Zo bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Jouw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft jou een aantal privacyrechten.

•Recht op inzage
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens Bewust & Zo van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Bewust & Zo behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand.
•Recht op rectificatie
Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).
•Recht op vergetelheid
Je kunt, in een aantal gevallen, aan Bewust & Zo vragen om je gegevens te wissen (artikel 17 AVG).
•Recht op dataportabiliteit
Je kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit. In de AVG (artikel 20) heet dit het ‘recht om gegevens over te dragen’. Het houdt in dat je Bewust & Zo kunt vragen om toezending van jouw persoonsgegevens,  of om jouw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
•Recht op beperking van de verwerking
Je kunt Bewust & Zo vragen om het verwerken van je gegevens te beperken (artikel 18 AVG).
•Recht van bezwaar
Je hebt het recht aan Bewust & Zo te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Verzoek doen
Je kunt je schriftelijke verzoeken sturen aan:
Bewust & Zo
Boshoverbeek 56
6006 LP WEERT