OVER CHAKRA’S EN AURA’S

OVER CHAKRA’S EN AURA’S

Het fysieke lichaam is de drager van het energetische lichaam. Het energetische lichaam is de drager van de geest. De geest is daar waar de aandacht is.

Chakra’s
Chakra is een Sanskrietwoord dat ‘wiel’ of ‘schijf’ betekent. Chakra’s zijn bewustzijnscentra in je lichaam. Ze kunnen net als bloemen open- of dichtgaan, en afhankelijk van de gesteldheid van het bewustzijn, verwelken of tot volle bloei komen. Ze kunnen overactief of te weinig actief zijn, en alle stadia daartussen. De gesteldheid van de chakra’s heeft een grote invloed op de manier waarop jij je in het leven gedraagt en met andere mensen omgaat.
Een chakra dat niet goed functioneert duidt op een blokkade en vraagt om genezing.

Aura’s
Het aurasysteem is een energiesysteem. In dit systeem ligt zowel verleden, heden als toekomst besloten. Je aurasysteem staat in wisselwerking met het chakrasysteem. In tegenstelling tot het chakrasysteem, wat open of geblokkeerd kan zijn, ís het aurasysteem er gewoon, het is altijd aanwezig.

Blokkades
In je aurasysteem ontstaan blokkades ten gevolge van kwetsuren. Door herhaling van eenzelfde kwetsuur, dringt de blokkade vanuit je aurasysteem  je chakrasysteem binnen. Als blokkades niet worden opgepakt, dan dringen ze uiteindelijk zelfs je fysieke lichaam binnen en ontstaan er fysieke klachten.

Het alternatief voor blokkades is bewustwording. Bij Bewust & Zo krijg je mogelijkheden aangereikt om meer zicht te krijgen op de blokkade die het probleem veroorzaakt.