Werkwijze

Werkwijze

De hele wereld om ons heen bestaat uit systemen. Een gezin is een systeem, je relatie, de afdeling of organisatie waar je werkt en ook je lichaam is een systeem. Een systeem is altijd gericht op het bereiken van evenwicht en stabiliteit. Als je systeem uit evenwicht is vraagt dit om herstel.

Het evenwicht kan worden hersteld door middel van een systemische- / familieopstelling. Dit houdt in dat jij en je thema (vraagstuk) – datgene wat uit evenwicht is – in de ruimte worden opgesteld. Hierdoor worden verborgen dynamieken en onbewuste patronen zichtbaar gemaakt. De opstelling toont, vaak onverbloemd, een werkelijkheid waarvan je jezelf tot dan toe niet bewust was. Deze werkelijkheid laat zowel de oorsprong als de oplossing van het thema zien.

Een systemische- / familieopstelling is een krachtige en effectieve methode, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan het onderbewuste. Er wordt niet veel gesproken, het gaat vooral om het ervaren. De nieuw opgedane ervaringen werken meestal nog een lange tijd door. Uiteindelijk ga je jezelf anders tot het thema verhouden en wordt het evenwicht hersteld.

Een opstelling kan zowel individueel als in groepsverband worden gedaan. In groepsverband wordt een opstelling uitgewerkt met representanten.

Een representant is iemand die bereid is om jou als vraagsteller, het thema (het vraagstuk) en andere factoren die nodig zijn voor de vraagstelling, te vertegenwoordigen.